ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 233
ฝ่ายบุคคล
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.99 KB 114
ใบสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 338.77 KB 106
เอกสารการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ
เอกสารกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ(รอบคัดเลือก) Word Document ขนาดไฟล์ 137.97 KB 90