ติดต่อเรา
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
593 ถ.กลางเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์ 043227120 เบอร์โทรสาร 043227120
Email : ksw593kk@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3827.33556649509!2d102.8346555578425!3d16.40777524070026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xb28e47b80817895c!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4LiB4Liy4Lij4LiB4Li44Lio4Lil4Lin4Lix4LiU4Lir4LiZ4Lit4LiH4LmB4Lin4LiH!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1480911497067" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>