ประกาศใช้มาตรฐาน ปี 61-63
ประกาศใช้มาตราฐาน (ปฐมวัย) ปี 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.12 KB
ประกาศใช้มาตราฐาน (ปฐมวัย) ปี 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.21 KB
ประกาศใช้มาตราฐาน (ปฐมวัย) ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.72 KB
ประกาศใช้มาตราฐาน (ขั้นพื้นฐาน) ปี 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.69 KB
ประกาศใช้มาตราฐาน (ขั้นพื้นฐาน) ปี 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.12 KB
ประกาศใช้มาตราฐาน (ขั้นพื้นฐาน) ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.17 KB