ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รูปภาพทั้งหมดของการอบรม"การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" ได้อัพโหลดเสร็จแล้ว (อ่าน 74) 13 พ.ย. 60
ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง (อ่าน 17) 07 พ.ย. 60
ประกาศ เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง เข้าร่วมประชุม ในวันเวลาดังนี้ (อ่าน 57) 11 ต.ค. 60
ประกาศให้นักเรียนแต่งชุดขาวร่วมกิจกรรม (อ่าน 53) 15 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 190) 07 ก.พ. 60