ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
***Download เอกสารกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ(รอบคัดเลือก)*** (อ่าน 218) 23 มี.ค. 61
ประกาศ รูปภาพทั้งหมดของการอบรม (อ่าน 293) 13 พ.ย. 60
ประกาศจากงานนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง (อ่าน 211) 07 พ.ย. 60
ประกาศ เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง เข้าร่วมประชุม ในวันเวลาดังนี้ (อ่าน 269) 11 ต.ค. 60
ประกาศให้นักเรียนแต่งชุดขาวร่วมกิจกรรม (อ่าน 256) 15 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา2560 (อ่าน 585) 07 ก.พ. 60