ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 61-63
กำหนดค่าเป้าหมาย (ปฐมวัย) ปี 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.11 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย (ปฐมวัย) ปี 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.46 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย (ปฐมวัย) ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.55 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย (ขั้นพื้นฐาน) ปี 62
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.48 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย (ขั้นพื้นฐาน) ปี 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.18 KB
กำหนดค่าเป้าหมาย (ขั้นพื้นฐาน) ปี 64
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.92 KB