ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารยินยอมฉีดวัดซีน Pifzer ของนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.47 KB 6867
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 27414
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศีกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.96 MB 27213
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 27301
แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 27256
ฝ่ายบุคคล
ใบสมัครครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 29.88 KB 27354
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 102.99 KB 27284
เอกสารการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ
เอกสารกีฬากลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ(รอบคัดเลือก) Word Document ขนาดไฟล์ 137.97 KB 27070