ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ท่านประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ภาคอีสานเขต 1 เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา
คุณสันทัด สุมนเมธี ประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลฯ ภาคอีสาน เขต 1 และคณะผู้บริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง กราบนมัสการพระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2560,14:56   อ่าน 150 ครั้ง