ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1.เหรียญทอง วิ่ง 100 ม. 12 ปี หญิง
         ด.ญ.ภัทรธิดา  สุนทอง
 
2.เหรียญทอง วิ่งผลัด 4×100 ม. 12 ปี หญิง
        ด.ญ.กนกวรรณ  สินทะรา
        ด.ญ.ศศิปรีณาษ์  ตาลชัยภูมิ
        ด.ญ.ศศิกานต์  จานไธสง
        ด.ญ.ภัทรธิดา สุนทอง

3เหรียญทอง วิ่ง 200 ม. 14 ปี หญิง 
         ด.ญ.อินธิอร  ดวงคำจันทร์
 
4.เหรียญเงิน วิ่ง 100 ม. 14 ปี หญิง 
         ด.ญ.อินธิอร  ดวงคำจันทร์
 
5.เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4×100 ม.ชาย
        ด.ช.ปิยะวัฒน์  ศรีจักรโคตร
        ด.ช.กิตติพล  ดาเบาะ
        ด.ช.อาชัญ  วรรณศรี
        ด.ช.สุบุญเลี้ยง  ทองปั้น

6.เหรียญทองแดง วิ่ง 200 ม. 14 ปี ชาย 
         ด.ช. เกียรติมงคล อัพไพชา
 
 
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,11:32   อ่าน 176 ครั้ง